Aberdeen

Manuály a certifikáty

MODEL MANUÁL
Aberdeen KT01SAberdeen KT01S manuál

Otázky a odpovědi

Pro komunikaci mezi hodinkami a ovládací aplikací je nutné, aby byla v hodinkách funkční SIM karta s povolenými datovými přenosy a bez PIN kódu. Funkční datové přenosy jsou na displeji hodinek znázorněny piktogramem, který se nachází vedle ukazatele GSM signálu, v levé, horní části displeje hodinek (viz manuál str. 4)
Poznámka: Ukazatel datových přenosů se obvykle na displeji hodinek objeví po cca 30-60 sekundách od zapnutí hodinek. Pokud se ukazatel datových přenosů na displeji stále neobjevuje, uživatelsky nejjednodušší možností je vyzkoušet obnovení továrního nastavení.

Obnovení továrního nastavení je popsáno v návodu, str. 21 (část Žádná šipka nahoru-dolů).
Nejprve stiskněte velmi rychle po sobě tlačítka 1,2 a 1. Tlačítka jsou umístěna na levém boku hodinek. Rychlým stiskem uvedené kombinace otevřete testovací režim hodinek Abardeen. Pomocí tlačítka 2 se přesuňte na volbu Restore settings (v seznamu je až na konci) a stiskem prostředního tlačítka (mezi klávesami 1 a 2) volbu potvrďte.

Hodinky Abardeen určují svou polohu pomocí technologie GPS a základnových stanic BTS. Pokud se s hodinkami nacházíte na místě s otevřeným výhledem na nebe a v nastavení aplikace KidMate nemáte zvolen úsporný režim zjišťování polohy, hodinky musejí po nalezení satelitů GPS (cca. 1-5 minut) ukazovat přesnou polohu v rozmezí 5-15 metrů.
Pokud se s hodinkami nacházíte v budově, poloha se určuje jen za pomocí stanic BTS. Přesnost polohy pak závisí na hustotě umístění těchto stanic v okolí. Toto určení polohy je ale výrazně méně přesné a umožňuje odchylku až v řádku kilometrů.
Pro co nejrelevantnější informace o poloze hodinek doporučujeme nastavit krátký interval kontroly polohy (lze vybírat z hodnot 3-30 minut).
Podrobnější informace najdete v manuálu na straně 16 a 15.

Pro správnou funkčnost je nutné mít správně nastaveny dvě hodnoty:
1 – Při prvotním nastavování dítěte je nutné správně vyplnit telefonní číslo hodinek (tj. telefonní číslo SIM karty, která je v hodinkách umístěna) a stejně tak i položku Moje telefonní číslo (tj. telefonní číslo SIM karty, ze které budete na hodinky telefonovat), viz manuál str. 11.
2 – Při nastavení čísel členů rodiny je nutné, aby bylo na čísle 1 nebo 2 nebo 3 vloženo telefonní číslo, které jste použili jako hodnotu v položce Moje telefonní číslo, zadané v předchozím kroku. Číslo v obou těchto menu by mělo být zadáno ve stejném tvaru (tj. pokaždé s předvolbou +420, nebo pokaždé bez předvolby +420)

Původní verzi aplikace můžete stahovat z tohoto odkazu. Aplikace má zhruba 13 MB, stačí ji nakopírovat do mobilu, spustit přes správce souborů a případně povolit instalaci z neznámých zdrojů.

Položte nám dotaz

Telefon / Email

+420 725 325 271
+420 702 142 452
info@satomar.cz
www.satomar.cz

Firma

Satomar, s.r.o.
IČO: 29201586
DIČ: CZ29201586

Adresa

Karlova 37
614 00 Brno
Česká Republika

HTML Code Generator